Edukacja:

 • Rozpoczęcie Szkoły Doktorskiej (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) (2021)
 • Studia podyplomowe Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Polskie Towarzystwo Psychologiczne) (2021-2022)
 • Tytuł magistra psychologii (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Fakultät fur Sozialwissenschaften- Universität Mannheim; Facoltà di Medicina e Psicologia- Sapienza Università di Roma), studia stacjonarne na kierunku psychologia, specjalność praktyczna: psychologia kliniczna i osobowości, tytuł pracy magisterskiej: Narcystyczny podziw i rywalizacja oraz izolacja i wrogość a uzależnienie od mediów społecznościowych (2016-2021)

Dodatkowe certyfikaty:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia Biznes w praktyce- marketing w sieci (Santander Universidades) (2021)
 • Certyfikat ukończenia szkolenia Raportowanie i analiza danych w MS Excel (Santander Universidades) (2021)
 • Certyfikat ukończenia programu szkoleniowego Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych (Uniwersytet Warszawski, Fundacja Praesterno) (2021)
 • Certyfikat ukończenia Akademii Santander Universidades online 2020 (Santander Universidades) (2020)
 • Certyfikat udziału w kongresie Una psicologia da nobel (Consiglio nazionale ordine psicologi) (2018)
 • Udział i ukończenie cyklu spotkań Akademia Lidera (Ośrodek Akademicki Przy Filtrowej) (2018)
 • Certyfikat ukończenia szkolenia Warsztaty wystąpień publicznych i autoprezentacji (Centrum szkoleń i doradztwa zawodowego UKSW) (2018)
 • Certyfikat uczestnictwa w warsztatach #myESNcareer (Erasmus student network UKSW) (2016)
 • Certyfikat B2 Deutsches Sprachdiplom (Botschaft der Bundesrepublik Deutschland) (2016)

Stypendia/Nagrody/Wyróżnienia/Granty:

 • Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe (2021)
 • Stypendium rektora UKSW dla najlepszych studentów (2020)
 • Stypendium rektora UKSW dla najlepszych studentów (2019)
 • Wyróżnienie w konkursie dla studentów międzynarodowych Sapienza Università di Roma (2018)

Projekty badawcze:

 • Członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji psychologicznej Self Enhancement II w Warszawie (2022)
 • Doktorski projekt badawczy (Szkoła Doktorska UKSW) Gdzie, kiedy i kto uzależnia się od mediów społecznościowych: kulturowe, sytuacyjne i osobowościowe charakterystyki uzależnienia od mediów społecznościowych (2021-2025)
 • Wykonawca w grancie OPUS 18 Poszerzony fenotyp trafia na Tindera. Jak osobowość przejawia się w aplikacjach randkowych online (nr:DEC-2019/35/B/HS6/00682) (2020-2022)
 • Asystent badawczy w grancie Sonata-Bis 7 W stronę kołowego modelu narcyzmu (nr:2017/26/E/HS6/00282) (2018-2023)

Zespoły badawcze:

 • Cross-Cultural Psychology Centre (od 2018)
 • Personality, Relationships, and Evolutionary Psychology Lab (od 2020)

Doświadczenie praktyczne:

 • Trener w programie warsztatów dla młodzieży uzdolnionej Talent_On Fundacji Polskiej Akademii Nauk (2023)
 • Asystent dydaktyczny w Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Wydział Nauk Społecznych (2022/2023)
 • Psycholog przedszkolny w Przedszkole nr 35 w Koszalinie (2022/2023)
 • Przeprowadzenie warsztatów z cyberpsychologii dla zespołu psychologów w Uniwersytet dla Rodziców w Warszawie (2021)
 • Indywidualne konsultacje psychologiczne (od 2021)
 • HR Trainee w Ghelamco Poland – real estate investor and developer (2021)
 • Staż w Telefon Zaufania (2021)
 • Przeprowadzenie warsztatów z zarządzania zespołem dla drużyny harcerskiej ZHR (2019)
 • Praktyka Kliniczna w Szpital Wolski, Oddział Psychiatryczny Dzienny (2018)
 • Organizacja warsztatów Psychologia w praktyce – spotkania z psychologami praktykami (2017)