Dyplomy:

 • Rozpoczęcie Szkoły Doktorskiej (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) (2021)
 • Studia podyplomowe Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Polskie Towarzystwo Psychologiczne) (2021-2022)
 • Tytuł magistra psychologii (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Fakultät fur Sozialwissenschaften- Universität Mannheim; Facoltà di Medicina e Psicologia- Sapienza Università di Roma), studia stacjonarne na kierunku psychologia, specjalność praktyczna: psychologia kliniczna i osobowości, tytuł pracy magisterskiej: Narcystyczny podziw i rywalizacja oraz izolacja i wrogość a uzależnienie od mediów społecznościowych (2016-2021)

Certyfikaty:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia Biznes w praktyce- marketing w sieci (Santander Universidades) (2021)
 • Certyfikat ukończenia szkolenia Raportowanie i analiza danych w MS Excel (Santander Universidades) (2021)
 • Certyfikat ukończenia programu szkoleniowego Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych (Uniwersytet Warszawski, Fundacja Praesterno) (2021)
 • Certyfikat ukończenia szkolenia Warsztaty wystąpień publicznych i autoprezentacji (Centrum szkoleń i doradztwa zawodowego UKSW) (2018)

Stypendia:

 • Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe (2021)
 • Stypendium rektora UKSW dla najlepszych studentów (2020)
 • Stypendium rektora UKSW dla najlepszych studentów (2019)

Projekty badawcze:

 • Doktorski projekt badawczy pt. Rola procesów (podziwu i rywalizacji) i domen (zdolności intelektualnych, dominacji społecznej, opieki wspólnotowej i atrakcyjności fizycznej) narcyzmu w antyspołecznych zachowaniach w mediach społecznościowych (2021-2025)
 • Wykonawca w grancie OPUS 18 Poszerzony fenotyp trafia na Tindera. Jak osobowość przejawia się w aplikacjach randkowych online (nr:DEC-2019/35/B/HS6/00682) (2020-2022)

 • Asystent badawczy w grancie Sonata-Bis 7 W stronę kołowego modelu narcyzmu (nr:2017/26/E/HS6/00282) (2018-2023)