Cześć! Nazywam się Piotr Szymczak. Jestem psychologiem ze specjalnością praktyczną z psychologii klinicznej i osobowości. Obecnie specjalizuję się także podyplomowo w psychodiagnostyce, psychoterapii poznawczo-behawioralnej, oraz w szkole doktorskiej w ścieżce naukowo-badawczej. Jestem również: asystentem badawczym w Centrum Psychologii Międzykulturowej, wykonawcą w projekcie naukowym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, autorem artykułów publikowanych w międzynarodowych recenzowanych czasopismach naukowych z Impact Factor i wystąpień na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Od strony badawczej interesuję się przede wszystkim cyberpsychologią i psychologią osobowości, natomiast od strony praktycznej prowadzeniem konsultacji psychologicznych oraz diagnozowaniem i opiniowaniem psychologicznym. 

IMG_5085