O mnie:

Nazywam się Piotr Szymczak. Jestem psychologiem ze specjalnością praktyczną z psychologii klinicznej i osobowości.

Na co dzień łączę pracę naukowo-badawczą z praktyką psychologiczną. W dziedzinie pracy naukowo-badawczej jestem specjalistą w zakresie cyberpsychologii i psychologii osobowości. W dziedzinie praktyki psychologicznej jestem specjalistą w zakresie pomocy i diagnozy psychologicznej.

W pracy naukowo badawczej m.in.: współpracuję z wieloma ośrodkami i zespołami badawczymi; biorę udział w wielu różnych projektach badawczych; z przeprowadzonych badań publikuję artykuły w recenzowanych czasopismach naukowych; przedstawiam wyniki przeprowadzonych badań na konferencjach naukowych.

W praktyce psychologicznej m.in.: współpracuję z wieloma ośrodkami i zespołami praktycznymi; prowadzę indywidualne konsultacje psychologiczne; przeprowadzam diagnozowanie i opiniowanie psychologiczne; prowadzę zajęcia i warsztaty tematyczne.


IMG_5085